ADVOKAT MNA - PARTNER

Bjørnar O. Møller

Bjørnar Møller har variert yrkeserfaring innen eiendom. Han har jobbet for en av landets største eiendomsbesittere Opplysningsvesenets fond. Bjørnar har erfaring fra offentlig forvaltning innen eiendom, særlig plan- og bygningsrett samt praksis som privatpraktiserende advokat med hovedfokus på fast eiendom. De siste årene har han arbeidet mye med utleie av næringseiendom og administrering av kjøpesentervirksomhet. Bjørnar tiltrådte som partner i Zenit advokater i 2024.