ADVOKAT MNA/ØKONOM - PARTNER

DANIEL WIKSTØL

Daniel er partner i Zenit advokater og blåste liv i ideen om å drive selvstendig i 2013 da han sammen med Knut Samuelsen Matre etablerte forløperen til dagens firma. Daniel fullførte jusstudiet i 2005 og har allerede som praktikant under studiene jobbet mye med entrepriserett. I 2006 begynte Daniel i advokatfirmaet Tenden hvor mye av hverdagen dreide seg om kontraktsrett, eiendom og arbeidsrett. Ferden gikk videre til Steenstrup Stordrange i 2009 hvor han jobbet tett med sin nåværende kollega, Pål. Han fullførte en bachelor i økonomi og administrasjon parallelt med sin karriere som advokat i perioden 2008-2012. Daniel var også styremedlem i Tønsberg Næringsforening i 5 år, siste året som styreleder, og kjenner derfor det lokale næringslivet svært godt.