ADVOKAT MNA (permisjon)

FINN-ØYVIND LANGFJELL

Finn-Øyvind ble uteksaminert som jurist i 1997. Han har lang erfaring med kontrakts- og entrepriserett, offentlige anskaffelser og eiendomsrett. I tillegg har han erfaring fra både sivil og militær påtalemyndighet, og har undervist på sikkerhetsledelsesutdanningen på BI. Finn-Øyvind har også mange års erfaring med ledelse. Han har blant annet vært ordfører, organisasjonssjef, stabs- og eiendomssjef og leder av advokatene i Forsvarsbygg.

Med sin bakgrunn i politikken og med sin brede erfaring som prosjektleder for store utredningsarbeider, plan- og byggeprosjekter, større eiendomserverv, og organisasjonsutviklingsprosesser, vet Finn-Øyvind hva som er vesentlig både ved kontraktsforhandlinger, tvister, omstillinger og ved gjennomføring av prosjekter.