ADVOKAT MNA

HEIDI ANITA SKJÆRVIK

Heidi har så langt i karrieren jobbet særlig med kontraktsrettslige spørsmål innenfor arbeidsrett, eiendom og bygg og anlegg. Hun har ført flere større saker for retten og er ekspert på å hjelpe klientene til å spisse saken og finne de relevante vinklingene. Heidi har vært vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo og startet som advokatfullmektig i Tønsberg i 2012. Siden da har hun arbeidet tett sammen med Pål, Daniel og Beate.

Heidi bor i landlige omgivelser på en gård i Larvik. Ledig tid går derfor ofte til arbeid på gården, når hun ikke er landet rundt med sitt etterspurte foredrag om juridiske problemstillinger ved gjerdehold. Dette har også medført at Heidi også besitter en god forståelse for mange prosesser og utfordringer knyttet til eiendom og landbruk.

Heidi er en svært viktig ressurs i vårt miljø med en sterk, faglig tyngde og en enorm arbeidskapasitet. Hun er alltid positiv og avbalansert, så skal det mye til for å vippe Heidi av pinnen

Kollega , Martin Storhaug Gran