ADVOKAT MNA

JEANETTE SANDBERG

Jeanette ble uteksaminert fra Universitet i Bergen i 2012, og begynte som advokatfullmektig i HELP Forsikring i Oslo samme år. Jeanette har etter dette fått bevilling som advokat, og har omfattende erfaring med å føre saker for domstolene. I tillegg til prosedyre generelt har Jeanette spisskompetanse innenfor familie-, arve-, og barnerett, og holder regelmessig foredrag og presentasjoner innenfor disse rettsområdene. Jeanette bistår videre med generasjonsskifter og selskapsrett.

På fritiden finner du Jeanette på tur i skogen med familien, eller på diverse matkurs for å dyrke sin interesse for matlagning.