ADVOKATFULLMEKTIG MNA

Magnus Rindahl Jensen

Magnus har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og jobber som advokatfullmektig i Zenit advokater, med særlig vekt på kontraktsrettslige spørsmål.

Magnus er for tiden i permisjon.