ADVOKAT MNA - PARTNER

PÅL S. JENSEN

Pål er partner i Zenit advokater med lang erfaring innen tvisteløsning og har ført flere store saker for retten. Har du en sak du ønsker skal avgjøres utenfor de alminnelige domstolene for en raskere og mer diskret avklaring, tar han oppdrag som voldgiftsdommer. Pål ble først utdannet politimann i 1989 og har hatt mange roller siden den gang. Han var vitenskapelig assistent for Nordisk Institutt for Sjørett under advokatstudiene i 1997-98 før han fikk jobb som advokatfullmektig hos Thommesen i 1999 og dommerfullmektig i 2000-02. Pål ble deretter advokat og partner hos advokatfirmaet Tenden i 2002-08 før han startet Steenstrup Stordranges avdeling i Tønsberg i 2009. Han var leder for dette kontoret fram til han begynte i selskapet sammen med Knut og Daniel i 2014.