ADVOKAT MNA - PARTNER

Stian Sjåvik

Stian Sjåvik har bred og allsidig yrkeserfaring fra Kriminalomsorgen, Statens Vegvesen og advokatpraksis, hvor han blant annet har arbeidet med tvisteløsning ved kjøp/salg av bolig, bistand i forbindelse med håndverkertjenester, erstatningsrett, forsikringsrett, generell kontrakts-/avtalerett, oppfølging av leiekontrakter, inkasso, tvangsfullbyrdelse, veiledning og tvisteløsning innen entreprisekontrakter m.m.

Stian har god prosedyreerfaring og har ført en rekke saker for domstolene. Stian har lengre erfaring fra tvisteløsning innen en rekke fagområder, særlig fast eiendom. Videre har han bred erfaring innen avtale- og kontraktsrett. Stian har drevet egen advokatpraksis siden 2019 før han tiltrådte som partner i Zenit advokater i 2024.