Seminar

Arv og generasjonsskifte – gratis seminar

Prisstigningen på boliger har de de siste tiårene vært formidabel. Svært mange sitter dermed nå på betydelige verdier som skal fordeles ved arv. I tillegg kan dagens familiemønstre gjøre mange arveoppgjør kompliserte, og ofte passer ikke lovens normalordning .

Derfor er det viktig å tenke gjennom hva man ønsker på forhånd. Dersom lovens ordning ikke passer, bør man forsøke å bestemme noe annet. Her er det flere ulike muligheter.

For yngre føles det kanskje fjernt og lite relevant å tenke på dette. Men det er fornuftig å planlegge når solen skinner, og dessverre vet vi aldri hva livet kan by på av overraskelser.

Vi gjentar nå vårt populære seminar fra i fjor, hvor Jeanette Sandberg orienterer og veileder om arveretten.

Jeanette er advokat og har jobbet spesialisert med arve- og familierett i en årrekke, samt holdt kurs og foredrag i denne forbindelsen.

Tema for seminaret:

  • Lovens hovedregler ved arv og gave
  • Endringer i arveloven
  • Hvilke alternativer finnes
  • Hvordan går man frem

Tid: 24. februar 2020 kl. 19.00-21.00
Sted: Zenit advokater, Rambergveien 25

Påmelding innen 13. februar 2020 – begrenset antall plasser
For påmelding: Benytt kontaktskjema på siden med melding «seminar 24.02»

Påmelding innen 13. februar 2020 - begrenset antall plasser