Seminar

Arv og generasjonsskifte – gratis seminar

Prisstigningen på boliger har de siste tiårene vært formidabel. Svært mange sitter derfor på betydelige verdier som skal fordeles ved arv. I tillegg kan dagens familiemønstre gjøre mange arveoppgjør kompliserte, og ofte passer ikke lovens normalordning.

Det er derfor viktig å tenke gjennom hva man ønsker på forhånd. Dersom lovens ordning ikke passer, så bør man forsøke å bestemme noe annet. Her er det flere ulike muligheter.

For yngre føles det kanskje fjernt og lite relevant å tenke på dette. Men det er fornuftig å planlegge når solen skinner, og dessverre vet vi aldri hva livet kan by på av overraskelser.

Vi gjentar nå vårt populære seminar, hvor Jeanette Sandberg Støen orienterer og veileder om arveretten.

Jeanette er advokat og har jobbet spesialisert med arve- og familierett i en årrekke, samt holdt kurs og foredrag innen disse rettsområdene.

Tema for seminaret:

  • Lovens hovedregler ved arv og gave
  • Den nye arveloven
  • Hvilke alternativer finnes
  • Hvordan går man frem

Tid: 8. februar 2022 kl. 19.00-21.00
Sted: Zenit advokater, Rambergveien 25


Påmelding innen 1. februar 2022 – begrenset antall plasser
For påmelding: Benytt kontaktskjema på siden med melding «seminar 08.02»

Påmelding innen 1. februar 2022 - begrenset antall plasser