Vi kjenner bransjen!

Bygg og anlegg

Står du midt i en konflikt i bygg- og anleggsbransjen? Da lønner det seg å engasjere en advokat raskt. Vi er eksperter på bransjen og er tilgjengelig døgnet rundt hvis behovet tilsier det. Vi vet at når det først har oppstått en konflikt, så gjelder det å ta styring på prosessen og få saken raskest mulig ut av verden. Dersom man ikke lykkes med en rask og konstruktiv tilnærming løper kostnadene fort i alle ledd. Det kan bli dyrt.

Forebygging

Men det aller beste er selvsagt å forebygge konflikter. Det gjør du gjennom å holde på de beste medarbeiderne, ha gjennomarbeidede kontrakter og gode rutiner for oppfølging av prosjekter. Dersom du skal lage en kontrakt innenfor bygg- og anleggsbransjen, er det lurt å engasjere en advokat som er spesialist på feltet – vi har flere. I Zenit advokater har vi lang erfaring med bransjen og gjennom et langsiktig samarbeid sikrer vi at du står bedre rustet i en bransjehverdag som blir stadig tøffere og rettighetsorientert.

Vi representerer både byggherrer, leverandører og entreprenører på alle nivåer.

Våre advokater hjelper deg med:

Entrepriserett
Håndverkertjenesteloven og bustadoppføringslova
Bransjens standardkontrakter
• Kvalitetssikring av tilbud og tilbudsunderlag
Forhandling og utarbeidelse av kontrakter
• Tolkning av kontrakter og risikovurdering ved tvister
Plan- og bygningsrettslige spørsmål
Ansettelsesforhold, fra arbeidskontrakt til opphør ved oppsigelse eller avskjed
Bistand i forliksforhandlinger, mekling og rettsprosesser


Akutt behov for advokat?
Ring 33 31 67 68 eller fyll inn kontaktskjemaet.
Vi kommer tilbake til deg innen 24 timer.

 

"Vi er eksperter på bransjen og er tilgjengelig døgnet rundt hvis behovet tilsier det."