VI ER OPPDATERT

Handel og industri

Det blir stadig mer spennende, men også mer komplisert å drive innenfor handel og industri. I takt med globaliseringen åpner det seg muligheter for å kjøpe og selge på tvers av landegrenser, men med dette følger også økte krav til juridiske avtaler. I tillegg kommer ofte komplisert rammelovgivning. Enten det dreier seg om innkjøp, distribusjon, salg eller markedsføring så kan våre advokater bistå, både nasjonalt og mot utlandet.

Bedriftens viktigste ressurs

I en ny og kunnskapsbasert hverdag er de ansatte mer enn noensinne bedriftens viktigste ressurs. Våre advokater sørger for at det juridiske rammeverket er tilpasset virksomhetens behov, og bistår i alle faser av et arbeidsforhold. Fra en god arbeidsavtale ved ansettelsen til å få avsluttet et arbeidsforhold på en god måte når det viser seg nødvendig.

Spisskompetanse på tvisteløsning

Vi dekker med våre fagområder bedriftens løpende juridiske behov, og legger vår yrkesstolthet i å kjenne din bransje og din virksomhet. Skulle det oppstå det konflikter med leverandører, kunder eller ansatte, har vi advokater med spisskompetanse på tvisteløsning, i og utenfor rettsapparatet.

Våre advokater hjelper deg med:

Kontaktpersoner:

Advokat Pål S. Jensen – tlf 455 01 470

Advokat Daniel Wikstøl – tlf. 466 31 471

"Vi dekker med våre fagområder bedriftens løpende juridiske behov, og legger vår yrkesstolthet i å kjenne din bransje og din virksomhet."