En ny verden av utfordringer

Sikkerhet og beredskap

Vi lever i en verden hvor endringer skjer raskere enn noen gang. Dette gjelder både innenfor teknologi og næringsliv, men også på områder som miljø og klima med nye utfordringer knyttet til blant annet ekstremvær og infrastruktur. Samtidig er den geopolitiske situasjonen i endring, og med et økende behov for beredskap og løsninger for sikkerhet utover det staten kan tilby.

Vi har advokater med bakgrunn fra politiet og Forsvaret som kombinerer juridisk innsikt med situasjonsforståelse og erfaring på området. Strategisk plassert et steinkast unna Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, i byen som også er hovedsete for Sør-Øst politidistrikt, er vi alltid beredt til å bistå med gode råd.

Våre advokater hjelper deg med:
  • Sikkerhetsgraderte anskaffelser
  • Plikter og rettigheter iht. sikkerhetslovgivningen for private og offentlige aktører
  • Plikter og rettigheter iht. energisektorens beredskapsplikt
  • Plikter og rettigheter iht. kommunenes beredskapslikt
  • HMS-regelverk
  • Håndtering av mistanker om svinn og underslag mv.
  • Vaktvirksomhetsloven med forskrift
  • Våpenloven med forskrift
  • Relevante forhold til straffelovens bestemmelser

Juridiske spørsmål om sikkerhet og beredskap?
Ring oss på 33 31 67 68 eller fyll ut kontaktskjemaet.
Vi kommer tilbake til deg innen 24 timer.

 

"advokater med bakgrunn fra Politiet og Forsvaret som kombinerer juridisk innsikt med situasjonsforståelse og erfaring på området"