Spisskompetanse

Utmark og friluftsliv

Norge er et land med lange tradisjoner for ferdsel i utmark og for å høste av naturen. Med stadig høyere innbyggertall, mer utbygging og mindre villmark, er dette i ferd med bli et knapphetsgode som utløser et økende antall konflikter. På grunn av jakttradisjonene er Norge også høyt oppe på listen over antall våpen per innbygger. Dette er et område som er strengt regulert, og hvor tilbakekall av våpenkort er et virkemiddel som regelmessig blir benyttet av myndighetene. Våre advokater har spesialkompetanse på juridiske problemstillinger i denne forbindelsen, for eksempel knyttet til jaktrettigheter og våpenkort. Du kan også lese mer om slike spørsmål her på vår blogg om jakt og våpen.

Vi har også et land med en lang kystlinje. Med over 1 000 000 fritidsbåter er presset på populære områder i strandsonen stort. Kjøp og salg av båt fører også regelmessig med seg interessemotsetninger mellom kjøper og selger knyttet til mangler og oppgjør. Våre advokater har lang erfaring i slike saker og har også i en årrekke samarbeidet med Båtmagasinet. Der har vi en fast spalte for spørsmål og svar vedrørende båt, og du kan finne et utvalg av spørsmål og svar fra spalten på vår blogg om båtlivets juridiske sider.

Vi bistår ikke minst også bedrifter som leverer varer og tjenester knyttet til friluftsliv. Les mer om dette på vår bransjeside for handel og industri.

Våre advokater hjelper deg med:
  • Jakt- og fiskerettigheter
  • Skogsdrift og hugstrettigheter
  • Andre rettigheter i utmark
  • Våpenloven med forskrift, herunder tilbakekall av våpenkort og andre straffesanksjoner
  • Spørsmål ved kjøp og salg av fritidsbåt og fartøy
  • Tvister etter reparasjon av fritidsbåt og annet fartøy
  • Forsikringsoppgjør etter skade
  • Rett til brygge og båtfeste
  • Rettigheter i strandsonen

Kontaktpersoner:

Advokat Pål S. Jensen – tlf. 455 01 470

Advokat Daniel Wikstøl – tlf. 466 31 471

"Norge er et land med lange tradisjoner for ferdsel i utmark og for å høste av naturen. Med stadig høyere innbyggertall, mer utbygging og mindre villmark, er dette i ferd med bli et knapphetsgode som utløser et økende antall konflikter."