Seminar

Ekspropriasjon og erstatning – gratis seminar for bolig-/grunneiere

Store vei- og jernbaneprosjekter kommer til å berøre en rekke grunneiere i Tønsberg og omegn i tiden fremover.

Zenit advokater har eksperter på fast eiendom og bistår allerede en rekke grunneiere som følge av dette, herunder i forbindelse med nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker.

Vi inviterer nå til gratis seminar for bolig- og grunneiere.

Tema for seminaret:

  • Grunneiers rettslige posisjon
  • Forhandlinger
  • Domstolsbehandlingen
  • Retten til dekning av kostnader

 

Tid: 4. februar 2019 kl. 19.00-21.00
Sted: Zenit advokater, Rambergveien 25

Påmelding innen 25. januar 2019.
For påmelding: Benytt kontaktskjema på siden med melding «seminar 04.02.19»

Påmelding innen 25. januar 2019