Spisskompetanse

Arbeidsrett

Inngåelse av en arbeidsavtale er viktig både for arbeidsgiver og arbeidstaker, og mange tar for lett på hva som kan og bør avtales i denne forbindelse innenfor gjeldende arbeidsrett. Det kan straffe seg under arbeidets gang, men ikke minst ved avslutning av arbeidsforholdet.

Avslutning av arbeidsforhold

Avslutning av arbeidsforhold er krevende for begge parter, og dette er et område med omfattende lovregulering. Vi har lang erfaring med slike saker og har representert både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Felles for begge sider er behovet for å se fremover, og partene er ofte tjent med å søke en forhandlingsløsning. Vi vil i en slik fase søke et best mulig resultat for deg som klient, og samtidig gi råd om konsekvensene av at et forlik ikke oppnås. Dersom partene står for langt fra hverandre, må utfallet overlates til domstolene. Våre advokater fører regelmessig slike saker, og vi vil veilede deg gjennom alle deler av prosessen.

Vær i forkant

Du har imidlertid mulighet til å være i forkant av eventuelle problemer. Vi bistår derfor også regelmessig selskaper i HR-spørsmål som ved permitteringer, utarbeidelse av arbeidsavtaler- og instrukser, og annen oppfølging i et bestående arbeidsforhold. Erfaringsmessig er dette lønnsomt på sikt, og om ikke du unngår enhver tvist, vil du uansett stå bedre rustet med økt forhandlingsstyrke og større sannsynlighet for å vinne frem i domstolene.


Kontaktpersoner:

Advokat Pål S. Jensen – tlf. 455 01 470

Advokat Daniel Wikstøl – tlf. 466 31 471

"Avslutning av arbeidsforhold er krevende for begge parter, og dette er et område med omfattende lovregulering. Vi har lang erfaring med slike saker og har representert både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden."