Spisskompetanse

Eiendomsrett

Rettslige spørsmål knyttet til eiendom brer seg over et bredt spekter. For privatpersoner er spørsmål om mangler etter kjøp av bolig en gjenganger, sammen med naborettslige spørsmål og problemstillinger knyttet til veiretter og andre såkalte servitutter. De samme problemstillingene kan også være relevante for næringsdrivende, men da med et litt annet perspektiv og gjerne i større målestokk, ikke minst knyttet til næringseiendom. I tillegg er problemstillinger knyttet til utleie et sentralt tema innenfor eiendomsrett.

Eiendom som hovedsatsingsområde

Vi har siden etableringen hatt eiendomsbransjen som et av våre hovedsatsingsområder. Har du spørsmål knyttet til noen av områdene nevnt over eller andre deler av eiendomsretten, kan du være trygg på at vi er klare til å bistå.


Kontaktpersoner:

Advokat Pål S. Jensen – tlf. 455 01 470

Advokat Daniel Wikstøl – tlf. 466 31 471

"Vi har siden etableringen hatt eiendomsbransjen som et av våre hovedsatsings-områder."