Spisskompetanse

Kjøps- og markedsføringsrett

Salg av varer til forbrukere er regulert i ufravikelig lov. Men mellom profesjonelle og mellom næringsdrivende står partene relativt fritt til å fastsette hva slags vilkår som skal gjelde. For deg som er næringsdrivende innebærer dette at du må ha et aktivt forhold til hvilke betingelser som gjelder overfor leverandører og profesjonelle kunder. Du må også ha et bevisst forhold til hvilken risiko og ansvar som ligger i ufravikelig lovgivning om både kjøpsrett og markedsføringsrett, særlig overfor forbrukere. Ved internasjonal handel er det ikke minst viktig å regulere hvilket land sin lovgivning som skal gjelde og hvor en eventuell domstolsbehandling skal finne sted.

Økt konkurranseevne

Uansett må altså næringsdrivende forholde seg til markedsføringslovens regler. Og hvor det ligger både muligheter og begrensninger knyttet til opptreden i markedet. Vi er opptatt av at vår bistand på dette området skal opprettholde og styrke våre klienters konkurranseevne og verdiskaping.

Vær i forkant

Vi bistår også en rekke bedrifter nasjonalt og internasjonalt med slike spørsmål i forbindelse med import, eksport og salg, ikke minst knyttet til tvisteløsning. Som ellers er det imidlertid en fordel å være i forkant. Et kontinuerlig og bevisst forhold til det rettslige rammeverket som gjelder sin bransje er god butikk på sikt.


TRENGER DU Å SNAKKE MED EN ADVOKAT OM SLIKE SPØRSMÅL?
RING OSS PÅ 33 31 67 68 ELLER FYLL UT KONTAKTSKJEMAET.
VI KOMMER TILBAKE TIL DEG INNEN 24 TIMER.

 

"Vi er opptatt av at vår bistand på dette området skal opprettholde og styrke våre klienters konkurranseevne og verdiskaping."