Spisskompetanse

Kontraktsrett

Vi inngår alle et mangfold av avtaler hver eneste dag. Fra å betale for parkering til kjøp av boliger og større forretningsmessige transaksjoner. Avtalerett regulerer blant annet hvordan slike avtaler kommer i stand. Og dersom du ikke skulle få det du mener å ha krav på, er det kontraktsrett som tar for seg rettigheter og plikter mellom avtalepartene.

Spesialister på kontraktsbrudd og tvisteløsning

Vi bistår løpende våre klienter i alle faser av et avtale-/kontraktsforhold. Fra forhandlingene og før avtalen inngås, i gjennomføringsfasen og ikke minst ved oppfyllelsen og eventuelt opphør. Vi bistår særlig næringsdrivende ved kontraktsbrudd knyttet til bedriftens ulike kontrakter, og er spesialister på kontraktsbrudd og tvisteløsning både i og utenfor domstolene.

Kjøp og salg

Salg av varer til forbrukere er regulert i ufravikelig lov. Men mellom profesjonelle og mellom næringsdrivende står partene relativt fritt til å kontraktsfeste hva slags vilkår som skal gjelde. For deg som er næringsdrivende innebærer dette at du må ha et aktivt forhold til hvilke betingelser som gjelder overfor leverandører og profesjonelle kunder. Du må også ha et bevisst forhold til hvilken risiko og ansvar som ligger i ufravikelig lovgivning, særlig overfor forbrukere. Ved internasjonal handel er det ikke minst viktig å regulere hvilket land sin lovgivning som skal gjelde og hvor en eventuell domstolsbehandling skal finne sted.

Markedsføringsloven

Uansett må næringsdrivende i sine kontraktsforhold også forholde seg til markedsføringslovens regler. Og hvor det ligger både muligheter og begrensninger knyttet til opptreden i markedet. Vi er opptatt av at vår bistand på dette området skal opprettholde og styrke våre klienters konkurranseevne og verdiskaping.

Vær i forkant

Vi bistår en rekke bedrifter nasjonalt og internasjonalt med import, eksport og salg, ikke minst som nevnt knyttet til tvisteløsning. Som ellers er det imidlertid en fordel å være i forkant. Et kontinuerlig og bevisst forhold til det rettslige rammeverket som gjelder sin bransje er god butikk på sikt.


Kontaktpersoner:

Advokat Pål S. Jensen – tlf. 455 01 470

Advokat Daniel Wikstøl – tlf. 466 31 471

 

"Vi bistår særlig næringsdrivende ved kontraktsbrudd knyttet til bedriftens ulike kontrakter, og er spesialister på kontraktsbrudd og tvisteløsning både i og utenfor domstolene."