Spisskompetanse

Kontraktsrett

Vi inngår alle et mangfold av avtaler hver eneste dag. Fra å betale for parkering til kjøp av boliger og større forretningsmessige transaksjoner. Avtalerett regulerer blant annet hvordan slike avtaler kommer i stand. Og dersom du ikke skulle få det du mener å ha krav på, er det kontraktsrett som tar for seg rettigheter og plikter mellom avtalepartene.

Spesialister på kontraktsbrudd og tvisteløsning

Vi bistår løpende våre klienter i alle faser av et avtale-/kontraktsforhold. Fra forhandlingene og før avtalen inngås, i gjennomføringsfasen og ikke minst ved oppfyllelsen og eventuelt opphør. Vi bistår særlig næringsdrivende ved kontraktsbrudd knyttet til bedriftens ulike kontrakter, og er spesialister på kontraktsbrudd og tvisteløsning både i og utenfor domstolene.


TRENGER DU Å SNAKKE MED EN ADVOKAT OM KONTRAKTSRETT?
RING OSS PÅ 33 31 67 68 ELLER FYLL UT KONTAKTSKJEMAET.
VI KOMMER TILBAKE TIL DEG INNEN 24 TIMER.

 

"Vi bistår særlig næringsdrivende ved kontraktsbrudd knyttet til bedriftens ulike kontrakter, og er spesialister på kontraktsbrudd og tvisteløsning både i og utenfor domstolene."