Spisskompetanse

Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsrett handler om avveining av interesser, og det er mange interesser som skal tas hensyn til ved utvikling og tiltak på eiendom; interesser som gjerne går på tvers av hverandre. Det offentlige har plan- og bygningsloven som sitt overordnede rammeverk for å sikre denne avveiningen av interesser.

Vær tidlig ute

Ønsker du at dine interesser skal få prioritet, er et nøkkelelement i denne forbindelsen å være tidlig ute. Den som kommer for sent inn i planprosesser, risikerer at viktige føringer allerede er lagt. Og det samme gjelder i byggesaksprosesser.

Bred erfaring

Vi har bred erfaring med både plan- og byggesaksprosesser. Vår bistand spenner seg fra tilrettelegging for tiltak og støtte under planprosesser, til klage og eventuelt søksmål ved spørsmål om ugyldige vedtak.


TRENGER DU Å SNAKKE MED EN ADVOKAT OM SLIKE SPØRSMÅL?
RING OSS PÅ 33 31 67 68 ELLER FYLL UT KONTAKTSKJEMAET.
VI KOMMER TILBAKE TIL DEG INNEN 24 TIMER.

 

"Det er mange interesser som skal tas hensyn til ved utvikling og tiltak på eiendom; interesser som gjerne går på tvers av hverandre."