Spisskompetanse

Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsrett handler om avveining av interesser, og det er mange interesser som skal tas hensyn til ved utvikling og tiltak på eiendom; interesser som gjerne går på tvers av hverandre. Det offentlige har plan- og bygningsloven som sitt overordnede rammeverk for å sikre denne avveiningen av interesser.

Vær tidlig ute

Ønsker du at dine interesser skal få prioritet, er et nøkkelelement i denne forbindelsen å være tidlig ute. Den som kommer for sent inn i planprosesser, risikerer at viktige føringer allerede er lagt. Og det samme gjelder i byggesaksprosesser.

Bred erfaring

Vi har bred erfaring med både plan- og byggesaksprosesser. Vår bistand spenner seg fra tilrettelegging for tiltak og støtte under planprosesser, til klage og eventuelt søksmål ved spørsmål om ugyldige vedtak.


Kontaktpersoner:

Advokat Daniel Wikstøl – tlf. 466 31 471

Advokat Pål S. Jensen – tlf. 455 01 470

"Det er mange interesser som skal tas hensyn til ved utvikling og tiltak på eiendom; interesser som gjerne går på tvers av hverandre."