Spisskompetanse

Samliv, arv og generasjonsskifte

Samlivsbrudd, skilsmisser og fordeling av arv kan by på vanskelige juridiske problemstillinger. Det er viktig å planlegge for å unngå at uenigheter oppstår. Og å ha kunnskap om hvilken fordeling man står overfor ved et eventuelt samlivsbrudd eller død. Vi tilbyr løsningsorientert rådgivning, og bistår blant annet med arveplanlegging og generasjonsskifter for å sikre oppgjør som ivaretar partenes ønsker.

Betydelige verdier kan stå på spill

I en gründerfase, tidlig i livet, eller tidlig i et samliv, er det mange næringsdrivende som tenker mest på å skape verdier. Og mindre på forhold som kanskje ligger 10, 20 eller 30 år frem i tid. Planlegging for fremtiden er likevel særlig aktuelt for selvstendig næringsdrivende, bedriftseiere og personer som har investert betydelige verdier i aksjer eller fast eiendom.

Privat skifte av dødsbo

Når en nærstående har gått bort er det en rekke praktiske forhold som må tas hånd om, og verdier som skal fordeles etter lov eller testament. Da kan det være mange fordeler med å overlate hele eller deler av bobehandlingen til en uavhengig tredjepart som kan bistå de etterlatte med dette. Vi har flere advokater med erfaring som privatoppnevnt bostyrer.

Tvisteløsning

Med vår spisskompetanse på tvisteløsning bistår vi ikke minst særlig i konflikter ved samlivsbrudd og dødsfall. Vi har omfattende erfaring med å føre slike saker for domstolene.


Kontaktperson:

Advokat Jeanette Sandberg – tlf. 984 76 209

"Med vår spisskompetanse på tvisteløsning bistår vi ikke minst særlig i konflikter ved samlivsbrudd og dødsfall, og vi har omfattende erfaring med å føre slike saker for domstolene."