Spisskompetanse

Selskapsrett

For de fleste bedrifter er det enten aksjeloven eller selskapsloven som utgjør grunnlaget for virksomheten når det kommer til selskapsrett. Dette lovverket regulerer også forholdet mellom bedriftens eiere, henholdsvis som aksjeeiere og deltakere. Ikke sjelden kan det i denne sammenhengen oppstå konflikter hvor en eller flere eiere ikke er enig i strategi og veivalg. Hvordan skal dette løses?

Omfattende offentlig regelverk

I tillegg kommer et omfattende sett av offentlige regler som ethvert selskap må forholde seg til, og mange virksomheter har en komplisert rammelovgivning som regulerer deres bransje og virksomhet. Dette medfører gjerne spørsmål overfor det offentlige og ulike former for myndighetskontakt.

Styreansvar

Vi bistår våre klienter med ulike selskapsrettslige spørsmål og har særlig kompetanse på spørsmål knyttet til eierkonflikter og erstatningsansvar, herunder styreansvar. Dette gjelder særlig ved konkurs, hvor vi bistår konkursdebitor, selskapets ledelse, styremedlemmer eller kreditorer med udekkede krav.


TRENGER DU Å SNAKKE MED EN ADVOKAT OM SELSKAPSRETT?
RING OSS PÅ 33 31 67 68 ELLER FYLL UT KONTAKTSKJEMAET.
VI KOMMER TILBAKE TIL DEG INNEN 24 TIMER.

 

"Vi bistår våre klienter med ulike selskapsrettslige spørsmål og har særlig kompetanse på spørsmål knyttet til eierkonflikter og erstatnings-ansvar, herunder styreansvar."