Spisskompetanse

Sivilprosess

Dersom forhandlinger ikke fører frem, kan det være nødvendig med rettslige skritt for å få en avklaring. Dette skjer som den praktiske hovedregel ved søksmål for tingretten, men kan også gjennomføres ved en innledende behandling i forliksrådet, eller for ulike nemnder eller andre tvisteløsningsorganer.

Rettslig behandling

Vi har lang og bred erfaring med saker som krever rettslig behandling. Våre advokater fører løpende saker for domstolene, og legger stor vekt på å finne den rette balansen mellom å søke gjennomslag for alle klientens interesser og risikoen ved slik prosess.

Alternativ tvisteløsning

Alternative tvisteløsninger er stadig blitt viktigere i tillegg til tradisjonell domstolprosess. Kanskje vil en privat voldgiftbehandling være en bedre løsning? Vi har også erfaring fra dommerbordet og som voldgiftsdommer. I tillegg har vi naturligvis ført lang rekke tvister for de fleste domstoler og tvisteløsningsorganer. Står du overfor en tvist kan du derfor være trygg på at du hos oss vil være i de beste hender.


Kontaktpersoner:

Advokat Pål S. Jensen – tlf. 455 01 470

Advokat Daniel Wikstøl – tlf. 466 31 471

"Vi legger stor vekt på å finne den rette balansen mellom å søke gjennomslag for alle klientens interesser og risikoen ved prosess."