Aktuelt

Kommer arveavgiften tilbake i 2021?

Solberg-regjeringen fjernet arveavgiften med virkning fra 1. januar 2014. Flere politiske partier har imidlertid vært tydelige på at de ønsker å gjeninnføre arveavgiften, og et eventuelt regjeringsskifte etter stortingsvalget i 2021 kan medføre at arveavgiften kommer tilbake.

Før 1. januar 2014

Med arveavgiften og før 1. januar 2014 var alle gaver og arv over 470 000 kroner avgiftsbelagt. For livsarvinger var det en arveavgift på 6 % for beløp mellom 470 000 kr og 800 000 kr. For beløp over 800 000 kroner var det en arveavgift på 10 %. Dette medførte mange avgiftskroner til staten – 1,9 milliarder kroner i 2013.

Arveavgift fra 2021?

Både SV og Rødt har programfestet at de vil gjeninnføre arveavgiften. Selv om Arbeiderpartiet foreløpig har angitt at de ikke ønsker å gjeninnføre arveavgiften, kan et eventuelt samarbeid mellom partiene medføre at arveavgift blir innført på nytt. Og kanskje allerede med virkning for hele 2021.

Fornuftig å planlegge

Vi oppfordrer alle til å ta en gjennomgang av egen økonomi, og vurdere hvordan formuen kan og bør bli fordelt. Dersom det kan være aktuelt å overføre verdier som gave eller forskudd på arv, så kan det være hensiktsmessig å foreta en utdeling før en eventuell gjeninnføring av arveavgiften. Å gi bort fast eiendom i levende live utløser imidlertid blant annet dokumentavgift, og det er derfor viktig med en grundig og helhetlig vurdering av hva som vil være fordelaktig i den enkelte situasjon.


Trenger du bistand til generasjonsskifte og arveplanlegging? Kontakt oss via hjemmesiden, per e-post eller på telefon.

Kontaktperson arv og skifte:

Advokat Jeanette Sandberg – tlf 984 76 209

 

"Både SV og Rødt har programfestet at de vil gjeninnføre arveavgiften. Selv om Arbeiderpartiet foreløpig har angitt at de ikke ønsker å gjeninnføre arveavgiften, kan et eventuelt samarbeid mellom partiene medføre at arveavgift blir innført på nytt."