PRISER

Hva koster det å bruke våre advokater?

Advokattjenester koster, og mange vil unngå disse kostnadene så lenge som mulig. Det er forståelig, men ofte kan det lønne seg å være i forkant. Venter du med å engasjere en advokat kan det føre til at viktige grep ikke blir tatt, eller gjort på feil måte, slik at handlingsrommet for en god løsning blir redusert eller tapes. Vårt mål er uansett å skape verdier for våre klienter, eller å begrense et tap så mye som mulig.

Hvilke priser opererer vi med?

Timeprisen er også bare ett element, som sammen med hvor mye tid som medgår og hva slags verdier som står på spill, avgjør hva som er verdt innsatsen. Våre timepriser og salær vil følge reglene for god advokatskikk, og variere med oppdragets art og vanskelighetsgrad, advokatens erfaring, samt de verdier saken gjelder. Timeprisene ligger for tiden i intervallet 1 500 og 3 000 kr med tillegg av mva.

"Vårt mål er uansett å skape verdier for våre klienter"