Seminar

Seminar om svinn, underslag og andre økonomiske misligheter

Utro tjenere og ulike former for svinn, utroskap, underslag og bedragerier er alvorlige problemer som rammer mange bedrifter. Har du oversikt over trusselbildet for din virksomhet? Hvordan skal virksomheten sikre seg mot slike farer? Og hvordan skal det reageres om noe slikt avdekkes?

Zenit advokater holder seminar om dette den 23. januar 2019 fra kl. 09-12 i samarbeid med NOKAS, Sema og Skan-Kontroll.

Temaer som vil bli belyst:

  • Politiets erfaring med bedrifters sakshåndtering
  • Hva kan politiet hjelpe bedriftene med
  • Sikkerhet ved ansettelsesforhold
  • Avdekking av svinn og håndtering av mistanker
  • Hva sier rammelovgivningen
  • Hvordan unngå «juridiske feller»
  • Arbeidsrettslige reaksjoner

 

Sted: Nokas, Trælleborgodden 6. Tønsberg.

Pris: 500 kr inkl. lunsj.

Påmelding: morgan.sabo@nokas.com innen 16. jan.

"Har du oversikt over trusselbildet for din virksomhet?"