Nyhet

Sikker og digital signering av dokumenter

Det er nok ennå en liten stund til advokaten din er fullt ut erstattet av kunstig intelligens. Men på veien dit jobber vi kontinuerlig med å ta i bruk de nyeste teknologiske løsningene som gir økt verdi for klientene.

Elektronisk signatur med Canon eSign

Vi tar nå i bruk Canon eSign som elektronisk signatur. Det er dermed slutt på signering med påfølgende scanning og e-poster frem og tilbake mellom parter, som ofte er praksis dersom avtaler inngås utenfor fysisk møte. Det samme gjelder oversendelse av dokumenter per brevpost. Hvor man i begge tilfeller i realiteten har liten grad av sikkerhet for hva som skjer i den andre enden, eller at dokumentene blir tapt eller informasjon kommer på avveie.

Brukervennlig

Med digital signering vil løsningen sende ut dokumentet til signering og hente inn signaturer fra alle aktuelle parter på alle typer enheter. Løsningen henter inn, lagrer og sikrer det ferdig-signerte dokumentet. Det vil også være mulig å spore hvor i prosessen dokumentet er.

Sikkerhet

Tjenesten er i tråd med alle de viktigste lovene og bestemmelsene som omhandler eSignatur, inkludert ESIGN, UETA og europeiske eIDAS. Og løsningen har SSL-kryptering, som sikrer at dokumentene dine er sikre.


Trenger du bistand med kontraktsrett? Klikk her for å lese mer, eller kontakt oss via hjemmesiden eller på telefon 33 31 67 68.

"Vi tar nå i bruk Canon eSign som elektronisk signatur"