Velkommen til

Zenit advokater

Bransjefokus og spesialisering innenfor konkrete rettsområder gir våre kunder en fordel.

Vi yter høyt kvalifisert bistand med tett oppfølging og forutsigbare rammer til kunder både i Norge og i utlandet.

Innenfor våre spesialområder oppstår det regelmessig konflikter som må løses. Vi har derfor særlig kompetanse på å løse tvister – i og utenfor domstolene.

Les mer om tvisteløsning eller velg bransje under.


Siste nytt fra Zenit advokater

Bransjefokus og spesialisering innenfor konkrete rettsområder gir våre kunder en fordel.

Vi yter høyt kvalifisert bistand med tett oppfølging og forutsigbare rammer til kunder både i Norge og i utlandet.

Innenfor våre spesialområder oppstår det regelmessig konflikter som må løses. Vi har derfor særlig kompetanse på å løse tvister – i og utenfor domstolene.


Siste nytt fra Zenit advokater